PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Kopējais projekta finansējums: 25 353 413 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
PIKC RVT kompetence projekta ietvaros veiktie uzdevumi:
- profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
- profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
- neformālās izglītības programmu īstenošana.
Projekta mērķa grupas:
1. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:
- vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
- ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
- jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.
2. Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
- vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
- vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
- bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
3. Mācību maksa:
- mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
- mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Latvijas Reitingi