PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Konkursa moto - Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to (Viktors Igo).

Konkursu organizē – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvalde, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

Konkursa mērķis – izmantojot jebkuru literatūras žanru, rosināt, atbilstoši konkursa tēmai, radoši paust savas domas un izjūtas.

Konkursa dalībnieki – konkursā var piedalīties ikviens audzēknis, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un nepublicētu darbu latviešu valodā.

Konkursa darbs - autora brīvi izvēlētā žanra daiļdarbs, kura apjoms nepārsniedz A4 formāta lapu. Darbs jānoformē datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

Darba iesniegšana – personīgi līdz 1. jūnijam plkst. 16.00 tehnikuma kancelejā, vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Darbam jāpievieno slēgta aploksne vai otrs e-pasta sūtījums, kurā norādīts autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese), un konkursa darba nosaukums. Konkursa darbus autoriem neatdod.

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam un domas oriģinalitāte.

Darbu vērtēšanas komisijas sastāvs – Daiga Ziediņa (vadītāja), Guntars Bernāts Ilgvars Forands, Rebeka Grīnfelde.

Apbalvošana: 1.-3.vietai naudas balvas, kā arī vēl 5 veicināšanas balvas.

Uzvarētāju paziņošana – konkursa uzvarētājus publiski paziņos, sveiks un apbalvos 2019. gada 2. septembrī.

Labākie darbi var tikt publicēti grāmatā „Rīgas Valsts tehnikums 100”. Tehnikums patur tiesības konkursa darbus izdot speciāli konkursam veltītajā grāmatā.

 

 

Latvijas Reitingi