PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Problēmas nostādne:

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā kompetence definēta kā – pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un personīgās, sociālās un/vai metodoloģiskās spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā.

Izskatāmie jautājumi:

Profesionālās izglītības uzdevumi mūsdienu prasību skatījumā.

Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana.

Karjeras izaugsmes iespējas jauniešiem.

Mācekļu izglītība.

OrganozAtori - PIKC „Rīgas VALSTS tehnikums”, latvijas Izglītības fonds

norises vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Rīgā,

Kr. Valdemāra ielā 1c

konferences DARBA FORMātS: ziņojumi – ilgums līdz 30 minūtēm, 5 minūtes no laika atvēlot diskusijai. Pēc katra ziņojuma jautājumi un debates.

prezENtācija (Power Point, ar īsu anotāciju) Iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 1.oktobrim.

KONFERENCES NORISES KĀRTĪBA

09.30 - 10.00  Reģistrācija

10.00 - 10.15  Konferences atklāšana

10.15 - 12.15  Ziņojumi

12.15 - 12.45  Pusdienas pārtraukums

12.45 - 14.45  Ziņojumi

14.45 - 15.00  Konferences noslēgums

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. septembrim.

Pieteikuma anketa skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi