PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Lai piederības izjūta skolai vairo piederības izjūtu valstij!

Modernā tehnika, jaunākās informācijas tehnoloģijas, kas ir mūsdienīgas profesionālās izglītības neatņemama sastāvdaļa, tikai kopā ar cilvēka aizrautīgo dabu veido kvalitatīvu mācību procesu.

Rīgas Valsts tehnikums nodrošina draudzīgu vidi cilvēka aizrautīgajai dabai, atraisa šo aizrautību, līdzās modernām profesijas apgūšanas iespējām audzēkņiem piedāvājot arī personības izaugsmes un sirds gudrības attīstības iespējas. Šāds daudzpusīgi izglītots speciālists ir ļoti nepieciešams Latvijas izaugsmei.

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe (2010. gads)

Brīvība, atvērtība un individuāla atbildība – trīs vērtības, ko dzīvē mums jāspēj novērtēt. Brīvība ir tiesības rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu un izpratni par labo. Tā ir spēja uzdrīkstēties, domāt un pieņemt lēmumus patstāvīgi.

Atvērtība ir spēja pieņemt un izmantot situācijas, ko dzīve piedāvā. Nevis instinktīvi atraidīt un noliegt visu jauno un nepareizo, bet ieinteresēti uzlūkot to. Mācīties no visa, kas atgadās. Individuālā atbildība savukārt ir spēja atbildēt par saviem lēmumiem un to sekām savu līdzcilvēku, vērtību un valsts priekšā.

Sūtu siltus sveicienus un novēlu šīs trīs vērtības pareizi likt lietā!

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis (2012. gads)

Cienījamie absolventi!

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” ir ilgtermiņā spējis sagatavot kvalitatīvus un konkurētspējīgus profesionāļus, kas ir ieguldījums Latvijas tautas labklājībā un izaugsmē. Augsti vērtēju katru jaunieti, kurš izvēlas mācības profesionālās izglītības iestādē, tādejādi ceļot šīs izglītības prestižu un pievilcību.

Lai iegūtās zināšanas un profesija palīdz panākt izvirzītos mērķus, un novēlu Jums neatlaidību tos sasniegt!

Atcerieties! Jūsu zināšanas un prasmes Latvijai ir ļoti nepieciešamas!

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis (2013.gads).

Cienījamie absolventi!

Šis gads Jums ir īpašs, jo līdz ar skolas absolvēšanu noslēdzas būtisks dzīves posms. Katram no Jums tālāk ir savs ceļš ejams. Kāds izvēlēsies studijas augstskolā, bet kāds cits uzsāks darba gaitas. Šī izšķiršanās ir Jūsu rokās. Profesionālās izglītības kompetences centrs

„Rīgas Valsts tehnikums” ir izskolojis valstij nepieciešamos jaunos profesionāļus, kuri varēs sniegt savu ieguldījumu valsts attīstībā.

Mīļie absolventi, lai skolā gūtās zināšanas un prasmes palīdz Jums īstenot sapņus un nospraustos mērķus! Lai neatlaidība un vēlme pilnveidot sevi saglabājās visa mūža garumā un izdodas pārvarēt grūtības dzīves ceļā.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete (2014. gads)

Cienījamie absolventi!

Rīgas Valsts tehnikumam aizvadītais gads ir bijis īpašs – skolas 95. jubilejas gads. Tas ir īpašs arī katram tehnikuma absolventam. Noslēdzas nozīmīgs dzīves posms, un nu ir jāpieņem lēmums par tālākajiem soļiem – darbs izvēlētajā specialitātē vai studijas augstskolā. Lai ko jūs izvēlētos, novēlu katram atrast savu ceļu. Esiet gatavi un nebaidieties sekot savam sapnim! Šīs būs izvēles, kas ietekmēs jūsu nākotni, bet panākumi nekad nav nejaušība. Tos veido pamatīgs ikdienas darbs, mērķtiecība un aizrautība. Lai tehnikumā apgūtās zināšanas un prasmes kalpo par labu un stabilu pamatu jūsu tālākajam ceļam un mūsu valsts izaugsmei!

Vēlu veiksmi un neatlaidību ceļā uz savu mērķi!

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile (2015. gads)

Godātie absolventi!

Jūs katrs esat kļuvis par Rīgas Valsts tehnikuma tradīciju un vēstures vēstnesi.

Absolventiem novēlu degsmi un aizrautību, lai iegūtās zināšanas un prasmes kļūst par instrumentu Jūsu prasmīgajās rokās jaunu apvāršņu un panākumu sasniegšanai. Lai Jūsu personiskie sasniegumi zelta burtiem bagātina ne tikai Rīgas Valsts tehnikuma lielo vēstures grāmatu, bet kļūst arī par iedvesmu un aicinājumu daudziem jauniešiem savas karjeras izvēli saistīt ar zināšanu un prasmju apguvi, ko sniedz augsta līmeņa profesionālā izglītība.

Lai aizvadītais mācību laiks vienmēr ir priecīgām atmiņām, lai iegūtā draudzība un pasniedzēju no sirds dotās zināšanas un prasmes ir iemesls, kas aicina Jūs atkal kopā pulcēties.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (2016. gads)

Latvijas Reitingi