PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

SIMBOLIKA

KAROGS

RVT karogam uz gaiši zaļa audekla vienā pusē ar zelta krāsas diegiem izšūts uzraksts - „Tēvzemes mīlestību mēs ar darbiem radīsim”, otrajā pusē uzraksts - „Rīgas Valsts tehnikums”, ko iekļauj ozollapu virtene. Karogs apstiprināts 1991. gadā.

LOGOTIPS

RVT Logotipu veido trīs burti - „RVT”. Burts „T” melnā krāsā, burts „R” baltā krāsā un burts „V”, kas veidots Latvijas valsts karoga krāsā. Logotips reģistrēts Valsts preču zīmju reģistrā (atjaunota reģistrācija 2011.gada 22.jūnijā un reģistrs derīgs līdz 2020.gadam).

RVT preču zīme attiecas uz šādām preču un pakalpojumu klasēm:

- audzināšana; mācības; sporta un kultūras pasākumi;
- zinātniskie, mērīšanas un mācību aparāti, ierīces un instrumenti;

-ierīces un instrumenti elektriskās strāvas pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolei;

- iespiedprodukcija; fotogrāfijas;

-reklāma;
-zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi, izpēte un projektēšana.

Preču zīmes īpašniekam ir tiesības blakus spēkā esošai reģistrētai preču zīmei likt apzīmējumu - aplī ietvertu burtu R (® ) vai tekstu, kas brīdina par zīmes reģistrāciju («Latvijā reģistrēta preču zīme» u. tml.). Preču zīmes aizsardzību realizē ar tiesas palīdzību, ar kuras lēmumu var apturēt preču zīmes pārkāpumu.

GODAZĪME

Rīgas Valsts tehnikuma apbalvojums „Goda zīme” dibināts 1928.gadā un atjaunota 2014.gadā. Goda zīmes pamatā ir Latvijas Valsts mazais valsts ģerboni, kuru apņem ozollapas un zem tām trīs burti RVT. Goda zīmes dizainu izskatījusi Valsts heraldikas komisija 2016. gada 26.aprīļa sēdē un novērtējusi kā atbilstošu nolikumam un mākslinieciskajiem kritērijiem.

Dizaina pamatelementi

1. „Rīgas Valsts tehnikums” pilnkrāsu ģerbonis ir lauvu apsargāts vairogs ar kolbas, zibens un grāmatas attēlu tajā. Apakšējā daļā Latvijas karoga krāsa lente ar uzrakstu „Vairāk nekā izglītība”. Virs vairoga trīs burti - „RVT” - tehnikuma nosaukuma saīsināts apzīmējums. Grāmata simbolizē zināšanas. Lauva -  lepnuma, vīrišķības, spēka un drosmes simbols klasiskajā Eiropas heraldikā. Heraldikā visbiežāk izmantotais dzīvnieks. Kolbas simbolizē vecāko tehnikuma nodaļu.- Ķīmijas un eksperimenta nepieciešamību. Zibens simbolizē - ātrumu, jaudu, spēku, virzību, brīdinājumu, pārmaiņas.

2. Ģerboņa uzbūve un telpa,

Sakarā ar ģerboņa uzbūves un formu sarežģītību, tā mazākais drukas izmērs ir 15 mm. Šis nosacījums attiecas uz visiem ģerboņa veidiem.

3. Tehnikuma nosaukums

Tehnikuma nosaukums var tikt lietots kopā ar ģerboni, kā arī atsevišķi no tā. Ja tehnikuma nosaukums ir teksta sastāvdaļa, tad tas tiek rakstīts tajā pašā fontā kā teksts – Rīgas Valsts tehnikums.

Ja tehnikuma nosaukums ir grafiskā dizaina elements (vizītkarte, veidlapa, dokumentu mape, buklets), tad tas tiek rakstīts tikai ar lielajiem burtiem un ar Myriad Regular, Myriad Semibold vai Myriad Bold fontu 200 pt burtu retinājumā. Tehnikuma nosaukums tiek rakstīts vienā rindā:

R Ī G A S V A LS T S T E H N I K U M S Myriad Semibold (Tracking 200)

Ģerboni un uzrakstu var izvietot – ģerbonis teksta labajā vai kreisajā pus

Ģerbonis tiek izmantots:

  • Tehnikuma diplomā;
  • uz starptautiskajām veidlapām (logotips un ģerbonis);
  • uz akadēmiskā personāla vizītkartēm (logotips un ģerbonis);
  • uz vizītkartēm;
  • karogā;
  • vimpelī.

DEĶELIS (CEPURE)

Deķelis (cepure) apstiprināts 1926. gadā. Deķelis ir tehnikuma audzēkņu cepure – melna ar zilzaļas krāsas virsmu un 0,5 cm platu dzeltenu svītru.

 HIMNA

Himna pirmo reizi atskaņota 2016. gada 1. septembrī.

Latviju mīlot un piepildot! 

Es vēlos būt, es vēlos būt Ozols dzimtajā zemē,
Es vēlos būt, es vēlos būt Zobens Pērkonam rokā!
No Daugavas sidrabu smelt.
Un Gauju savaldīt Eju lūgt, eju lūgt, eju lūgt,
Mīļai Mārai svētību lūgt.

Es vēlos būt, es vēlos būt Liepa dzimtajā zemē,
Es vēlos būt, es vēlos būt Ugunskurs Līgo rītā Dziļjūriņas gudrību smelt,
Kā pļava ziedēt un zelt.
Eju lūgt, eju lūgt, eju lūgt,
Mīļai Mārai svētību lūgt.

Piedziedājums
Ar gaismu šo dienu piepildīt,
Mīļus vārdus draugiem pasacīt,
Ar dziesmām debesis saviļņot, Latviju mīlot un piepildot.

Un meiteni, kuru šeit satiku,
Naktīs valsi ar viņu vēl dejoju,
Sirdī cieši, cieši to glabāšu Kā savu vienīgo Latviju.

Kad dosimies plašā pasaulē,
Zvans pēdējais izskanēs,
Bet zinu, ka dziļi dvēselē,
Man skola vēl palīdzēs

Piedziedājums
Ar gaismu šo dienu piepildīt,
Mīļus vārdus draugiem pasacīt,
Ar dziesmām debesis saviļņot, Latviju mīlot un piepildot.

 

 

Latvijas Reitingi